Cookiebeleid en Privacyverklaring

ESTHER DIELTJES ziet het als haar verantwoordelijkheid om de privacy van de gebruiker van de website www.estherdieltjes.nl te beschermen.

ESTHER DIELTJES respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van ESTHER DIELTJES. Door gebruik te maken van de website geef je aan hiermee akkoord te gaan.

ESTHER DIELTJES, gevestigd aan Rozenstraat 39, 7601 AM Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

ESTHER DIELTJES verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam

  • Bedrijfsnaam indien opgegeven

  • Adresgegevens

  • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

ESTHER DIELTJES heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is echter niet te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, en daarom ouders aan te raden om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld zijn over een minderjarige, neem dan contact met op via info@estherdieltjes.nl, dan zal deze informatie worden verwijderd.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

ESTHER DIELTJES verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van je bestelling en betaling

  • Het sturen van statusupdates over jouw bestelling

  • Het verzenden van de nieuwsbrief (tot afmelding)

  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ESTHER DIELTJES bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de hierboven genoemde doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

ESTHER DIELTJES verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Beveiliging van de persoonsgegevens

ESTHER DIELTJES neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@estherdieltjes.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Heb je vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een mail naar info@estherdieltjes.nl

Je hebt ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookiebeleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. ESTHER DIELTJES gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

De cookies die deze website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking ervan en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee onze website worden geoptimaliseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.